Kontakt

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK

Albertov 3

128 43,  Praha 2

email:    ctr@natur.cuni.cz

tel.:       221 951 347

 

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Albertov 6

128 43, Praha 2

2. patro, č. dveří 219

e-mail:   danarez@natur.cuni.cz

telefon: 221951380

 

Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

Katedra učitelství a didaktiky biologie

Viničná 7

128 43, Praha 2

2. patro, č. dveří 235

e-mail:   veciz@natur.cuni.cz

telefon: 221951865 

 

RNDr. Klára Urbanová, Ph.D.

webový administrátor

email: projekt5p@seznam.cz

Kontaktujte nás