Badatelsky orientovaná výuka pro hodiny přírodovědy - 1. stupeň ZŠ

27.02.2014 14:00

Pozvánka na seminář určený pro vyučující na 1. stupni ZŠ a nejen pro ně

organizovaný v rámci kurzu

Tady jsem doma – přírodní vědy na 1. stupni ZŠ

projektu č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043 „Projekt 5P+  Program pro pedagogy přírodovědných předmětů“

Místo a datum konání

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

27. února 2014 ve 14 hodin

Program

Na semináři se seznámíte
  • s aktivitami a programy, které nabízí sdružení TEREZA učitelům a žákům ZŠ
  • s metodikou badatelsky orientované výuky (BOV)
  • zkušenostmi učitelů z výuky metodou BOV
  • připravenými lekcemi do výuky
  • vyzkoušíte si, jak rozvíjet badatelské dovednosti u žáků
Zdarma získáte
  • metodiku Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním
  • lekce do výuky pro 4. -5. ročník ZŠ (metodicky zpracované a ověřené v reálné výuce)

Lektoři:

Ing. Dana Votápková, Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 24. února 2014.

Zpět