Bakterie zblízka

12.02.2014 09:00

Seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043) v kurzu

Byl jednou jeden objevitel
nové náměty na praktická cvičení pro školní praxi na ZŠ a SŠ

Místo a datum konání

12. února 2014, 9.00 – 14.00

Mikrobiologické praktikum B9, 1. patro, Viničná 5, Praha 2

Program

  • 9:00 – 10:00

Základy aseptické práce s mikroorganizmy – příprava sterilního materiálu a kultivačních půd, práce s čistou kulturou, očkovací techniky, kultivační podmínky, likvidace použitého materiálu.

  • 10:15 – 12:00

Testování účinku chemických látek na růst a množení bakterií - sledování inhibičního efektu látek obsažených v zubních pastách v závislosti na typu látek a druhu bakterie.

  • 12:15 – 14:00

Obohacovací techniky - izolace bakterií z různých prostředí (půda, voda, potraviny). Kultivační a mikroskopický důkaz přítomnosti bakterií v mléčných fermentovaných výrobcích.

ANOTACE

Účastníci budou seznámeni se základy aseptické práce s mikroorganizmy a kultivačními technikami, které jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné experimenty s bakteriemi. Sami si ověří, jaký efekt na růst a množení bakterií mají chemické látky obsažené v zubní pastě. Odpolední část kurzu bude věnována možnostem jak získat a izolovat z běžně dostupného materiálu (fermentovaných mléčných výrobků) bakterie mléčného kvašení a dokážeme si jejich přítomnosti kultivačně a mikroskopicky. Výroba probiotického mléka v podmínkách školní laboratoře.

Zpracovaný materiál včetně kultur bakterií mléčného kvašení si účastníci mohou odnést. 

Lektor:

RNDr. Blanka Zikánová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 10. 2. 2014.

Zpět