Byt, ve kterém žiji a život v něm

24.10.2013 14:00

seminář určený pro vyučující na 1. stupni ZŠ

organizovaný v rámci kurzu

Tady jsem doma – přírodní vědy na 1. stupni ZŠ

Místo a datum konání

24. října 2013

14.00 hodin

Sraz ve vestibulu budovy Viničná 5

Program

  • Seznámení s obsahem a realizací kurzu – vazba na aktualizované RVP
  • Badatelský přístup ve výuce přírodovědy a vlastivědy
  • Ukázky problémově a badatelsky orientovaných úloh využitelných ve výuce
  • Rostliny, které zdobí náš byt a školu – pokojové rostliny a péče o ně teoreticky i prakticky;
  • Ukázka běžných i méně známých rostlin ve skleníku katedry (běžné pokojové rostliny, masožravé rostliny, sukulenty, myrmekofilní rostliny, orchideje, bromélie a tilandsie, jedovaté rostliny)
  • Základy péče a pěstování rostlin s praktickými ukázkami (substráty, vegetativní množení, výsev, roubování, pěstování epifytů)

V rámci praktické části si každý vyzkouší přípravu stonkových řízků a roubování kaktusů

Lektoři:

Doc. Věra Čížková, CSc.; RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D, Mgr. Edita Tylová, Ph.D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do „20. října 2013“.

Zpět