Chemie světla a barev

10.06.2013 13:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

Místo a datum konání

10. června 2013

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 3, Praha 2

od 13 do 16 hodin

Program

  • (Chemi)luminiscence v běžném životě a chemické laboratoři
  • Principy luminiscence – náměty na badatelské aktivity pro žáky
  • Praktické laboratorní ověření námětů
  • Problémy, zkušenosti, názory
  • Diskuse s účastníky

Lektoři: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. a Bc. Luděk Míka

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 5. června 2013.

Do kolonky název akce pište:  „světlo

Zpět