Chemie světla a barev

05.03.2014 12:30

Seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043) v kurzu

Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

Místo a datum konání

5. března 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Laboratoř KUDCH - od 12,30 do 15,30 hodin

PROGRAM

  • (Chemi)luminiscence v běžném životě a chemické laboratoři
  • Principy luminiscence – náměty na badatelské aktivity pro žáky
  • Praktické laboratorní ověření námětů
  • Problémy, zkušenosti, názory
  • Diskuse s účastníky

Lektoři:

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. a Mgr. Luděk Míka

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 3. března 2014.

 

Zpět