Farmaka a nanočástice v životním prostředí – environmentální analýza

23.09.2014 12:30

seminář organizovaný v rámci kurzu

 Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

projektu č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043 „Projekt 5P+  Program pro pedagogy přírodovědných předmětů“

Místo a datum konání

23. září 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Suterén: Laboratoř KUDCH

od 12,30 do 15,30 hodin

 

Program:

  • Analytické metody v ekochemii, environmentální biotechnologie
  • Instrumentální technika
  • Laboratorní izolace účinných látek, analýza připravených vzorků
  • Metody studia nanočástic v životním prostředí
  • Demonstrace metod studia kontaminace potravních řetězců farmaky (a nanočásticemi)

Lektor:

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 18. září 2014.

Zpět