Farmaka – jejich užití a dopad na životní prostředí

23.09.2014 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Chemie mění svět – nové poznatky a aplikace

projektu č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043 „Projekt 5P+  Program pro pedagogy přírodovědných předmětů“

Místo a datum konání

23. září 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 3, Praha 2 - Učebna A3

od 9 do 12 hodin

Program:

  • Farmaka: léky a léčiva, radiofarmaka, terapie
  • Farmaka a životní prostředí
  • Školní realita ve výuce chemie
  • Problémy, zkušenosti, názory
  • Diskuse s účastníky

Lektor:

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 18. září 2014.

Zpět