Farmaka – jejich užití a dopad na životní prostředí

24.09.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Chemie mění svět – nové poznatky a aplikace Místo a datum konání

24. září 2013

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 3, Praha 2

Učebna A3 - od 9 do 12 hodin

Program

  • Farmaka: léky a léčiva, radiofarmaka, terapie
  • Farmaka a životní prostředí
  • Školní realita ve výuce chemie
  • Problémy, zkušenosti, názory
  • Diskuse s účastníky

 

Lektor: Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 12. září 2013.

Do kolonky název akce pište: „farmaka

Zpět