Jak hospodaříme s nerostnými zdroji

28.05.2014 14:30

Seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043) v kurzu

Vědy o neživé přírodě

Místo a datum konání

28. 5. 2014 (středa) od 14:30 do 17:30

 budova děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2, Albertov 6

posluchárna G3 (přízemí vpravo)  

Program:

  • Zůstanou nerostné zdroje i pro naše děti?

Akce je vhodná i pro pedagogy z 1. stupně.

Lektor:

RNDr. Zdeňka Petáková (Česká geologická služba Praha)

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 25. 5. 2014. 

Zpět