Jak prohlížet biomolekuly ve 3D?

08.11.2013 12:30

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN, BUDE ZNOVU NABÍDNUT V LEDNOVÉ TERMÍNU

seminář organizovaný v rámci kurzu

Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

Místo a datum konání

8. 11. 2013

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Suterén: Laboratoř KUDCH – od 12,30 do 15,30 hodin

Program

  • Jak pracovat s volně dostupným SW pro vizualizaci biomolekul
  • 3D vizualizace biomolekul – workshop
  • Doprovodný experiment a jeho interpretace pomocí 3D vizualizace

Lektoři:

RNDr. Václav Martínek, Ph.D., Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D       

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on-line na webu projektu do 5. listopadu 2013.

 

Zpět