Jak se staví tělo

30.05.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Byl jednou jeden člověk - nové poznatky z biologie člověka

Místo a datum konání

30. května 2013

9.00 – 14.00 hod.

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program

9.00 – 10.30

  • Na počátku bylo oplození

10.45 – 12.15 

  • Jak si staví tělo obratlovec

12.30 – 14.00

  • Jak si staví tělo moucha, aneb co nás pojí s hmyzí říší

Jak ze shluku buněk vznikne fungující organismus; část přednášky bude věnována vysvětlení základních pojmů, jakými jsou oplození, proliferace, diferenciace a morfogeneze; úhelným kamenem je problematika diferenciace buněk v rámci časného embryonálního vývoje vybraných modelových organismů s důrazem na evoluční souvislosti.

Lektor:

ing. RNDr. Vladimír Krylov, Ph. D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 27. 5. 2013.

Do kolonky název akce pište: TĚLO

Zpět