Jak se staví tělo

16.06.2014 09:00

Seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

v kurzu

Byl jednou jeden člověk - nové poznatky z biologie člověka

Místo a datum konání

16. června 2014

9.00 – 14.00 hod.

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program:

  • 9.00 – 10.30 Na počátku bylo oplození
  • 10.45 – 12.15 Jak si staví tělo obratlovec
  • 12.30 – 14.00 Jak si staví tělo moucha, aneb co nás pojí s hmyzí říší

Jak ze shluku buněk vznikne fungující organismus; část přednášky bude věnována vysvětlení základních pojmů, jakými jsou oplození, proliferace, diferenciace a morfogeneze; úhelným kamenem je problematika diferenciace buněk v rámci časného embryonálního vývoje vybraných modelových organismů s důrazem na evoluční souvislosti.

Lektor: 

Ing. RNDr. Vladimír Krylov, Ph. D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 11. června 2014.

Zpět