Léčiva v učivu chemie a ve školních chemických experimentech

25.03.2014 09:00

Seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043) v kurzu

Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

Místo a datum konání
 

25. března 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

 Suterén: Laboratoř KUDCH - od 9 do 12 hodin

Program:

  • Výukové materiály k danému tématu a jejich uplatnění ve výuce chemie
  • Využití problematiky léčiv v chemických pokusech.
  • Náměty na badatelské aktivity žáků.
  • Praktické ověření vybraných chemických pokusů.
  • Problémy, zkušenosti, názory.
  • Diskuse s účastníky.

Lektorka:

RNDr. Ivona Štefková

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 20. března 2014.

Zpět