Listopadový geografický seminář

15.11.2013 09:00

organizovaný v rámci kurzu

Proměny geografického poznání

Místo a datum konání

pátek 15. listopadu 2013, od 9 hod,

budova děkanátu Přírodovědecké fakulty

Albertov 6, Praha 2

Mineralogická posluchárna,

1. patro, vpravo

Program

  • Tablet ve výuce zeměpisu I.: Základy práce s tabletem, praktická cvičení do výuky; RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
  • Tibet – problémy globalizace a rozvojové spolupráce na střeše světa (Historie, současnost a kultura Tibetu, geografická specifika, tradiční život versus moderní, ekologické a politické problémy. Náměty do výuky); Mgr. Karin Majerová, Ing. Jana Neboráková
  • Postavme se hladu v hodinách zeměpisu (prezentace námětů ověřených ve školní praxi); Mgr. Tereza Kocová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 11. listopadu 2013.

 

Zpět