Možnosti provádění chemických experimentů podle www.studiumchemie.cz

17.04.2014 12:30

Seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043) v kurzu

Chemie mění svět - nové poznatky a aplikace

Místo a datum konání

17. dubna 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Suterén: Laboratoř KUDCH - od 12:30 do 15:30 hodin

Program:

  • Využití výukového portálu pro výuku chemie
  • Připravujeme chemický experiment do výuky
  • Klasické a instrumentální provedení chemického experimentu: praktické ověření
  • Stanovení analytu v potravinářském vzorku
  • Jak dostat školní experimentální systémy do škol – podpora, překonávání překážek
  • Problémy, zkušenosti, názory - diskuse

Lektorka:

RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 14. dubna 2014.

Zpět