Náměty do výuky přírodovědy a vlastivědy z pohledu Geografů

24.03.2014 14:00

seminář určený pro vyučující na 1. stupni ZŠ a nejen pro ně

organizovaný v rámci kurzu

Tady jsem doma – přírodní vědy na 1. stupni ZŠ

projektu č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043 „Projekt 5P+  Program pro pedagogy přírodovědných předmětů“

Místo a datum konání

budova děkanátu Přírodovědecké fakulty, Praha 2, Albertov 6

učebna G3, zvýšené přízemí vpravo

pondělí 24. března 2014 od 14 hod.

 

Program:

  • Účastníkům kurzu budou představeny rozmanité náměty úkolů ve výuce přírodovědy a vlastivědy z pohledu geografů. Obsahově se zaměříme na úkoly využitelné při výuce místní oblasti, Česka, Evropy i světa.  

Lektoři:

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D., Mgr. Veronika Oubrechtová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 19. března 2014.

Zpět