Náš svět polymerů

23.10.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Chemie mění svět – nové poznatky a aplikace

Místo a datum konání

23. října 2013

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 3, Praha 2

Učebna A3PD - od 9 do 12 hodin

Program

  • Historie, vlastnosti, struktura
  • Význam a využití v praxi
  • Biopolymery
  • Školní realita ve výuce chemie, workshop
  • Diskuse s účastníky

Lektoři:

RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Václav Martínek, Ph.D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 17. října 2013.

Zpět