Neživá příroda ve výuce přírodovědy

15.04.2014 14:00

seminář určený pro vyučující na 1. stupni ZŠ a nejen pro ně

organizovaný v rámci kurzu

Tady jsem doma – přírodní vědy na 1. stupni ZŠ

projektu č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043 „Projekt 5P+  Program pro pedagogy přírodovědných předmětů“

Místo a datum konání

 
budova děkanátu Přírodovědecké fakulty, Albertov 6, Praha 2
 
suterén vpravo „ Malé sbírky“
 

úterý 15. dubna 2014 od 14 hod.

 

Program:

  • Neživá příroda v RVP ZV –  co z ní žáky zajímá a co by měli znát
  • Z čeho je naše třída – minerály a horniny ve věcech kolem nás (+exkurze do geoparku v Botanické zahradě PřF UK)
  • Cesta do pravěku Středočeského kraje – aneb co se dělo na školním dvoře před milióny let (+ návšteva Chlupáčova muzea dějin Země – suterén děkanátu PřF UK, Albertov 6)
  • Zem žije - a my v dobrém i zlém s ní – aneb jak nám neživá příroda pomáhá i škodí

Lektor:

Doc. RNDr. Katarina Holcová, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 9. dubna 2014.

Zpět