Nukleární Magnetická Rezonance v teorii a praxi

02.12.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Chemie mění svět – nové poznatky a aplikace

Místo a datum konání

2. prosince 2013

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Učebna: Laboratoře KUDCH a NMR - od 9 do 12 hodin

Program

  • Základy NMR spektroskopie
  • Vanilin či ethylvanilin ve vanilinovém cukru – experimentální práce a ověření pomocí NMR spektroskopie
  • Exkurze v NMR laboratoři, ukázka NMR měření
  • Diskuse s účastníky

Lektoři:

RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. Mgr. Michala Opatová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 28. listopadu 2013.

 

Zpět