Nukleární Magnetická Rezonance v teorii a praxi

13.06.2014 09:00

seminář konaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

 v kurzu

Chemie mění svět – nové poznatky a aplikace

Místo a datum konání

13. června 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Učebna: Laboratoře KUDCH a NMR - od 9 do 12 hodin

Program:

  • Základy NMR spektroskopie
  • Vanilin či ethylvanilin ve vanilinovém cukru – experimentální práce a ověření pomocí NMR spektroskopie
  • Exkurze v NMR laboratoři, ukázka NMR měření
  • Diskuse s účastníky

Lektoři:

 RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. Mgr. Michala Opatová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 10. června 2014.

Zpět