Praktická práce se softwarem pro kreslení a vizualizaci molekul

24.10.2014 12:30

seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

v kurzu

 Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

Místo a datum konání

24. 10. 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 3, Praha 2

Učebna: A3 a A3PD – od 12,30 do 15,30 hodin

Program

  • Jak kreslit organické molekuly, schémata a aparatury v programu ACD ChemSketch (vlastní práce na PC)
  • Vyhledání struktur organických molekul a proteinů (vlastní práce na PC)
  • Vizualizace biomolekul v programu Discovery Studio (vlastní práce na PC)

Lektoři:

Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.; RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D    

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on-line na webu projektu do 22. října 2014.

Zpět