Programy pro kreslení a vizualizaci molekul

24.10.2014 09:00

seminář organizovaný v rámci projektu Projekt 5P+ (č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043) 

v kurzu

 Chemie mění svět – nové poznatky a aplikace

Místo a datum konání

24. 10. 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 3, Praha 2

Učebna: A3 a A3PD – od 9 do 12 hodin

Program

  • Představení volně dostupných SW pro vizualizaci molekul a biomolekul
  • Práce v programech ACD ChemSketch a Discovery Studio (vlastní práce s notebooky)
  • Volně dostupné chemické databáze organických molekul a biomolekul
  • Principy a ukázky stereo (3D) prezentace – experimenty i molekuly
  • Diskuse s účastníky

Lektoři: 

Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.; RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D  

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on-line na webu projektu do 22. října 2014.

Zpět