Prosincový geografický seminář

06.12.2013 09:00

organizovaný v rámci kurzu

Proměny geografického poznání

Místo a datum konání

pátek 6. prosince 2013

budova děkanátu Přírodovědecké fakulty

Albertov 6, Praha 2

od 9 hod, Levá rýsovna, 3. patro

Program

  • Přírodní rizika v oblasti Kyrgyzstánu a Aralského jezera; RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
  • Jak mediální obraz deformuje geografickou realitu: příklady z různých zemí světa; RNDr. Vít Štěpánek
  • Změny životního prostředí na družicových snímcích - praktická ukázka; Mgr. Veronika Oubrechtová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 2. prosince 2013.

 

Zpět