Prosincový seminář s mezioborovou problematikou

16.12.2014 09:00

organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043) v kurzů

Proměny geografického poznání

Neživá příroda a člověk - mnoho podob vzájemného vztahu

 

Místo a datum konání

úterý 16. prosince 2014

Hlavní nádraží v Praze v hale před lékárnou v 9.00 hodin

(tj. před vstupem do parku po levé straně)

budova rektorátu – Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Císařský sál od 13.30 hodin

Program:

  • Proměny Prahy (dopolední blok)

V tomto bloku se uskuteční odborná vycházka po Praze, během které mj. navštívíme revitalizovanou čtvrť Karlín, muzeum Hlavního města Prahy, vyhlídku z Prašné brány a prohlídku secesních prostor Obecního domu.

  • Karolinum jako centrum vzdělanosti (odpolední blok)

Tento blok začíná ve 13.30 hodin v Císařském sále Karolina. Jeho obsahem bude přednáška doc. MUDr. Lubomíra Kužely, DrSc. (LF UK) o zdravé výživě, diskuse o současném přírodovědném vzdělávání na našich školách a slavnostní předání osvědčení úspěšně podpořeným učitelům projektu. Součástí tohoto bloku je i občerstvení.

Seznam vyučujících, kteří získají osvědčení, bude vyvěšen na webu projektu 8. 12. 2014.

Lektoři:

doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc., RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.; PhDr. Tomáš Dvořák, RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D., prof. Dr. Hana Čtrnáctová, CSc.; doc. Dr. Věra Čížková, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 10. prosince 2014.

Protože je možné účastnit se i jen jednoho z uvedených bloků,  zájemci o obě části se musí přihlásit na každou část zvlášť.

Názvy akcí v přihláškách:    

        Proměny Prahy

      Karolinum jako centrum vzdělanosti

Zpět