Prostředí, které mne obklopuje - Jednoduché pokusy pro hodiny přírodovědy

18.09.2014 14:00

seminář určený pro vyučující na 1. stupni ZŠ  a nejen pro ně

organizovaný v rámci kurzu

Tady jsem doma – přírodní vědy na 1. stupni ZŠ

Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

Místo a datum konání

Chemický ústav PřF UK, Praha 2, Hlavova 8 - laboratoř č. 6 (suterén vpravo)

18. září 2014 

14.00 hod

 

Program

  • Objevné cesty vlastního poznávání na 1. stupni ZŠ, aneb od přírodovědné pregramotnosti dětí k přírodovědné gramotnosti dospělých.
  • Seminář bude zaměřen na jednoduché přírodovědné pokusy a jejich praktické vyzkoušení.

Hlavní témata:

  • Pokusy se vzduchem, vodou, papírem, mýdlem, barvivy,  octem, potravinami …
  • a další překvapivá pozorování

Lektoři:

PaedDr. Veronika Kӧhlerová, Ph.D., Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 15. září 2014.

Zpět