Prostředí, které mne obklopuje

23.01.2014 14:00

Jednoduché pokusy pro hodiny přírodovědy

seminář organizovaný v rámci kurzu

Tady jsem doma – přírodní vědy na 1. stupni ZŠ

projektu č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043 „Projekt 5P+  Program pro pedagogy přírodovědných předmětů“

Místo a datum konání

Chemický ústav PřF UK, Praha 2, Hlavova 8 - laboratoř č. 6 (suterén vpravo)

23. ledna 2014 ve 14. hodin

Program

  • Objevné cesty vlastního poznávání na 1. stupni ZŠ, aneb od přírodovědné pregramotnosti dětí k přírodovědné gramotnosti dospělých.
  • Seminář bude zaměřen na jednoduché přírodovědné pokusy a jejich praktické vyzkoušení.

Hlavní témata:

  • Pokusy se vzduchem, vodou, papírem, mýdlem, barvivy,  octem, potravinami …
  • a další překvapivá pozorování

Lektoři:

PaedDr. Veronika Kӧhlerová, Ph.D., Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 20. ledna 2014.

Zpět