Trvalé i dočasné preparáty živočišných buněk

15.11.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Byl jednou jeden objevitel
NOVÉ NÁMĚTY NA PRAKTICKÁ CVIČENÍ PRO ŠKOLNÍ PRAXI NA ZŠ A SŠ

Místo a datum konání

15. listopadu 2013

9.00 – 14.00: posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program

  • 9:00 – 10:00: Typy tkání, charakteristiky, možnosti kultivace a barvení buněk, zalévací média
  • 10:15 – 12:15 : Příprava trvalých preparátů lidských buněk (krycí, pojivové) a dočasných preparátů živočišných buněk (krycí, pojivové)
  • 12:30 – 14:00: Mikroskopování připravených preparátů, ukázka fluorescenčního barvení, které je dostupné pro SŠ a ZŠ

ANOTACE

Účastníci si sami vytvoří trvalé preparáty lidské pojivové tkáně (fibroblasty) a krycí tkáně (rakovinné HeLa buňky, bukální epitel), které si odnesou. Vyzkouší si přípravu dočasných preparátů živočišných tkání (chrupavka, kost, svaly; pigmentové buňky) ze snadno dostupných zdrojů. Preparáty si v průběhu semináře podrobně prohlédneme, zaměříme se na charakteristiky jednotlivých buněk a tkání. Probereme možnosti a důvody kultivace lidských buněk v tkáňových kulturách, výhody a nevýhody jednotlivých histologických barviv a zalévacích médií.

Lektor:

RNDr. Vanda Janštová

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 13. 11. 2013.

 

Zpět