Využití léčiv ve školních chemických experimentech

24.09.2013 13:00

organizovaný v rámci kurzu

Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny

Místo a datum konání

24. září 2013

Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, Praha 2 – Chemický ústav

Suterén: Laboratoř KUDCH - od 13 do 16 hodin

Program

  • Využití problematiky léčiv v chemických pokusech.
  • Náměty na badatelské aktivity žáků.
  • Praktické ověření vybraných chemických pokusů.
  • Problémy, zkušenosti, názory.
  • Diskuse s účastníky.

Lektorka: RNDr. Ivona Štefková

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 12. září 2013.

Do kolonky název akce pište: „léčiva

Zpět