Základy diagnostiky lidského genomu a izolace DNA

17.10.2014 09:00

na seminář organizovaný v rámci projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

v kurzu

Byl jednou jeden objevitel - nové náměty na praktická cvičení

 

Místo a datum konání

17. října 2014

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

9.00 – 14.00

 

Program:

  • 9:00 – 10:00 Molekulární podstata dědičnosti, současná představa o genech, struktura a funkce DNA a RNA.
  • 10:15 – 12:15 Ukázka praktického použití a získávání informací z bioinformatických databází.
  • 12:30 – 14:00 Praktické provedení jednoduché metody izolace DNA, dostupné pro SŠ a ZŠ či zájmové kroužky.

ANOTACE

Hlavním cílem je ukázat účastníkům práci s veřejně přístupnými bioinformatickými databázemi, které je možné zdarma používat pro získávání informací nejen o lidských dědičných onemocněních.  Na konkrétních příkladech si účastníci sami zjistí, jaká je molekulární podstata vybraného dědičného onemocnění a v lidském genomu najdou sekvenci příslušného genu. Pomocí informací z databází proteinů určí, čím se liší struktura mutovaného a normálního proteinu.

V další části praktického kurzu si účastníci vyzkouší jednoduchou a efektní metodu izolace DNA pomocí snadno dostupných chemikálií. Na konci kurzu získají účastníci vysráženou DNA.

Lektor: 

Mgr. Martin Kuthan, Ph. D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 15. října 2014.

Zpět