Základy první pomoci 2

05.12.2014 09:00

seminář organizovaný v rámci projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

v  kurzu

Byl jednou jeden objevitel - nové náměty na praktická cvičení

Místo a datum konání

5. prosince 2014

9.00 – 14.00

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program

  • 9:00 – 10:30

Bezpečnost zachránce, bezvědomí + resuscitace, zástava krvácení

  • 10:45 – 12:15 

Metodika výuky první pomoci

  • 12:30 – 14:00

Základy maskování

ANOTACE

Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti výuky první pomoci, především zařazení vhodných témat do školní praxe; v průběhu semináře budou řešena témata: technická první pomoc, prvotní kontakt s potenciálním pacientem (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity), život zachraňující úkony (kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení), metodika výuky první pomoci na druhém stupni ZŠ a na SŠ a základy maskování poranění (včetně přípravy jednoduché simulace). Seminář klade důraz zejména na vhodné zařazování témat první pomoci do výuky a na vhodnou realizaci výuky.

Lektor:

Bc. Tomáš Pinkr

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 3. prosince 2014.

Zpět