Základy první pomoci 1

18.06.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Byl jednou jeden člověk
nové poznatky z biologie člověka

Místo a datum konání

18. června 2013 ;  9.00 – 14.00

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program

  • 9.00 – 10.30:   Bezpečnost zachránce, bezvědomí + resuscitace
  • 10.45 – 12.15: Zástava krvácení, vybrané úrazové stavy, metodika
  • 12.30 – 14.00: Legislativa a učitel, vybrané neúrazové stavy

Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe; v průběhu semináře budou řešena témata: legislativní rámec první pomoci (nejen) ve školství, technická první pomoc, prvotní kontakt s potenciálním pacientem (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity), život zachraňující úkony (kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení). Součástí semináře bude také metodika témat vhodných pro výuku na školách. Seminář klade důraz zejména na získání praktických dovedností z oblasti první pomoci.

Lektor:

Bc. Tomáš Pinkr

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 14. 6. 2013.

Do kolonky název akce pište: POMOC 1

Zpět