Základy první pomoci 1

14.05.2014 09:00

seminář organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

v kurzu

Byl jednou jeden člověk - nové poznatky z biologie člověka

Místo a datum konání

14. května 2014

9.00 – 14.00

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program:

  • 9.00 – 10.30 Bezpečnost zachránce, bezvědomí + resuscitace
  • 10.45 – 12.15 Zástava krvácení, vybrané úrazové stavy, metodika
  • 12.30 – 14.00 Legislativa a učitel, vybrané neúrazové stavy

Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe; v průběhu semináře budou řešena témata: legislativní rámec první pomoci (nejen) ve školství, technická první pomoc, prvotní kontakt s potenciálním pacientem (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity), život zachraňující úkony (kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení). Součástí semináře bude také metodika témat vhodných pro výuku na školách. Seminář klade důraz zejména na získání praktických dovedností z oblasti první pomoci.

Lektor: 

Bc. Tomáš Pinkr

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 12. května 2014.

Zpět