Základy první pomoci 2

13.12.2013 09:00

seminář organizovaný v rámci kurzu

Byl jednou jeden objevitel
nové náměty na praktická cvičení pro školní praxi na ZŠ a SŠ

Místo a datum konání

13. prosince 2013

9.00 – 14.00

posluchárna B4 (1. patro vpravo, Viničná 7, Praha 2)

Program

9:00 – 10:30

  • Bezpečnost zachránce, bezvědomí + resuscitace, zástava krvácení

10:45 – 12:15 

  • Metodika výuky první pomoci

12:30 – 14:00

  • Základy maskování

ANOTACE

Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti výuky první pomoci, především zařazení vhodných témat do školní praxe; v průběhu semináře budou řešena témata: technická první pomoc, prvotní kontakt s potenciálním pacientem (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity), život zachraňující úkony (kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení), metodika výuky první pomoci na druhém stupni ZŠ a na SŠ a základy maskování poranění (včetně přípravy jednoduché simulace). Seminář klade důraz zejména na vhodné zařazování témat první pomoci do výuky a na vhodnou realizaci výuky.

Lektor:

Bc. Tomáš Pinkr

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 11. 12. 2013.

 

Zpět