Zářijový geografický seminář

04.09.2014 09:00

organizovaný v rámci Projektu 5P+ (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

 v kurzu

Geografie pro život v 21. století

Místo a datum konání

čtvrtek 4. září 2014

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2 - učebna Věž

 3. patro (vstup z 2. patra zadním schodištěm)

od 9 hod

Program:

  • Dopady klimatických extrémů na obyvatelstvo vybraných oblastí světa  

        Lektor: RNDr. Robert Stojanov, Ph.D.

  • Opuštěné pole aneb problematika sukcese formou simulační hry

        Lektor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

  • Oblaky a srážky: jejich předpověď a detekce (obsahem přednášky jsou mj. mylné představy o meteorologických jevech a ukázky využití moderních technologií)

        Lektor: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line na webu projektu do 2. září 2014.

Zpět