O projektu

Program pro pedagogy přírodovědných předmětů PLUS (CZ.1.07/1.3.48/02.0043)

Projekt 5P PLUS je určen všem učitelům 1. a 2. stupně základních škol a učitelům  středních škol ve Středočeském kraji, kteří mají zájem se ve svých předmětech dále vzdělávat.

V rámci projektu bude realizován systém kurzů dalšího vzdělávání učitelů, akreditovaných MŠMT.

Kurzy budou zaměřeny především na aktuální témata předmětů přírodopis/ biologie, chemie, geologie a zeměpisu/ geografie, na rozvíjení praktických dovedností žáků v laboratořích i v terénu a v neposlední řadě i na průřezová témata RVP. Novinkou je pořádání speciálního kurzu pro vyučující na 1. stupni ZŠ.

Součástí kurzů budou přednášky, semináře, laboratorní cvičení, práce v terénu a komplexní přírodovědné exkurze po České republice i do zahraničí. Vyučujícími v jednotlivých kurzech budou pedagogičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Pro účastníky kurzů budou připraveny tištěné i elektronické výukové materiály pro práci učitele i žáků.

Pro učitele základních a středních škol ve Středočeském kraji jsou veškeré aktivity a materiály projektu zdarma.

Box 1: Přehled plánovaných kurzů dalšího vzdělávání učitelů v Projektu 5P+

  • Byl jednou jeden člověk - nové poznatky z biologie člověka
  • Chemie mění svět - nové poznatky a jejich aplikace
  • Proměny geografického poznání
  • Neživá příroda a člověk - mnoho podob vzájemného vztahu
  • Byl jednou jeden objevitel - nové náměty na praktická cvičení
  • Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny
  • Geografie pro život v 21. století
  • Vědy o neživé přírodě jako součást mezipředmětových projektů
  • Tady jsem doma - přírodní vědy na 1. stupni ZŠ
  • Za hranice Středočeského kraje a České republiky - výuka v terénu  

Pokud máte zájem o získávání dalších informací a o účast v projektu, zaregistrujte se, prosím.