Odkazy

Projekt 5P

www.projekt5p.webnode.cz

Instituce 

  • Cermat

https://www.cermat.cz/

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

https://www.msmt.cz/

  • Národní ústav odborného vzdělávání

https://www.nuov.cz/

  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

https://www.natur.cuni.cz/faculty

  • Středočeský kraj 

https://www.kr-stredocesky.cz/portal

  • Ústav pro informace ve vzdělávání

https://www.vuppraha.cz/

  • Evropský sociální fond

https://www.esfcr.cz/

  • Evropská unie

https://europa.eu/index_cs.htm