Osvědčení za absolvování jednotlivých kurzů - prosinec 2014:

Byl jednou jeden člověk - nové poznatky z biologie člověka

 • Mgr. Hana Boučková
 • Mgr. Lenka Cabalová
 • Mgr. Ilona Czafíková
 • Mgr. Světlana Housková
 • Mgr. Jana Lorenzová
 • Mgr. Monika Lüftnerová
 • Ing. Hana Ornstová
 • Mgr. Jana Panošková
 • Ing. Pavlína Rozborová
 • Ing. Ivan Rychlý, CSc.
 • Mgr. Pavla Řičařová
 • Mgr. Helena Strnadová
 • Mgr. Martina Švorcová
Byl jednou jeden objevitel - nové náměty na praktická cvičení pro školní praxi na ZŠ a SŠ
 • Mgr. Dagmar Dandová
 • Mgr. Veronika Hanlová
 • RNDr. Miroslava Králíková
 • Mgr. Pavla Michalová
 • Mgr. Jana Panošková
 • Ing. Ivan Rychlý, CSc.
 • Mgr. Dagmar Řeháková
 • Mgr. Helena Strnadová
 • Ing. Pavlína Rozborová
Chemie mění svět - nové poznatky a aplikace
 • Mgr. Zdeňka Hloušková
 • Ing. Ivan Rychlý, CSc.
 • PaedDr. Ivana Töpferová
Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny
 • Mgr. Zdeňka Hloušková
 • Mgr. Božena Pelcnerová
 • Ing. Ivan Rychlý, CSc.
Proměny geografického poznání
 • Mgr. Eva Brandejská
 • Mgr. Zuzana Doležalová
 • Mgr. Jitka Hubálková
 • Mgr. Jana Jeníková
 • RNDr. Jitka Panochová
 • Mgr. Jitka Pilíková
 • Mgr. Jana Géringová
Geografie pro život v 21. století
 • Mgr. Eva Brandejská
 • Mgr. Zuzana Doležalová
 • Mgr. Jana Géringová
 • Mgr. Jitka Hubálková
 • Mgr. Jana Jeníková
 • Mgr. Veronika Klatovská
 • RNDr. Iva Lišková
 • RNDr. Jitka Panochová
 • Mgr. Jana Potůčková
 • PaedDr. Jana Sochůrková
Neživá příroda a člověk
 • Mgr. Jana Panošková
 • Ing. Ivan Rychlý, CSc.
Vědy o neživé přírodě jako součást mezipředmětových projektů
 • Mgr. Libuše Havlíková
 • Mgr. Jana Panošková
 • Mgr. Marcela Radoušová
Tady jsem doma - přírodní vědy na 1. stupni ZŠ
 • Mgr. Hana Boučková
 • Mgr. Iva Hujerová
 • Mgr. Dana Kolková
 • Bc. Romana Menšíková
 • Mgr. Alena Pechová
Za hranice Středočeského kraje a České republiky
 • Mgr. Martin Bauer
 • Mgr. Zdeňka Böhmová
 • RNDr. Iva Čechová
 • Mgr. Zuzana Doležalová
 • Mgr. Marie Florianová
 • Mgr. Lenka Galertová
 • Mgr. Jana Géringová
 • Mgr. Jana Hofmanová
 • Mgr. Jitka Hubálková
 • Mgr. Dana Kolková
 • Mgr. Pavla Kuncová
 • RNDr. Iva Lišková
 • Mgr. Jana Lorenzová
 • Mgr. Pavla Michalová
 • Mgr., Bc. Drahoslav Novotný
 • Mgr. Hana Otradovská
 • RNDr. Jitka Panochová
 • Mgr. Jana Panošková
 • Mgr. Drahomíra Peštová
 • Mgr. Jitka Pilíková
 • Mgr. Lenka Proschková
 • Ing. Michaela Rojdlová
 • Mgr. Helena Strnadová
 • RNDr. Věra Šimonová
 • RNDr. Miluše Švehlová
 • Mgr. Petr Tyrmer
 • Mgr. Radek Vacín
 • Ing. Lenka Zerzaňová

 

Osvědčení za absolvování jednotlivých kurzů - červen 2014:

Byl jednou jeden člověk - nové poznatky z biologie člověka

 • Mgr. Jana Géringová
 • RNDr. Miroslava Králíková
 • Ing. Marie Loňková
Chemie mění svět - nové poznatky a aplikace
 • Mgr. Jolana Bohumská
 • Ing. Jitka Hadamovská
 • Mgr. Jana Kofroňová
 • Ing. Šárka Nováková
 • Mgr. Božena Pelcnerová
 • Ing. Michaela Rojdlová
 • RNDr. Miluše Švehlová
Pozorujeme a zkoumáme látky a jejich chemické změny
 • Mgr. Jolana Bohumská
 • Ing. Jitka Hadamovská
 • Mgr. Pavel Jeřábek
 • RNDr. Martin Lébl
 • Mgr. Gabriela Milsimerová
 • Ing. Šárka Nováková
 • Ing. Michaela Rojdlová
 • RNDr. Miluše Švehlová
 • PaedDr. Ivana Töpferová
Proměny geografického poznání
 • Mgr. Jana Hofmanová
 • RNDr. Iva Lišková
 • PaedDr. Jana Sochůrková
Geografie pro život v 21. století
 • Mgr. Jana Hofmanová
Neživá příroda a člověk
 • Mgr. Libuše Havlíková
 • Mgr. Eva Sobotová
Vědy o neživé přírodě jako součást mezipředmětových projektů
 • Mgr. Veronika Hanlová
 • Mgr., Bc. Drahoslav Novotný
 • Ing. Ivan Rychlý, CSc.
 • Mgr. Tomáš Tihelka
 • Mgr. Jana Jeníková
Tady jsem doma - přírodní vědy na 1. stupni ZŠ
 • Mgr. Dagmar Fišlová
 • Mgr. Eva Havelková
 • Mgr. Blanka Kozáková
 • Mgr. Pavla Kuncová
 • Mgr. Renáta Petráková
 • Mgr. Kateřina Sedláčková
 • Mgr. Jindra Sosnovská
Za hranice Středočeského kraje a České republiky
 • RNDr. Lenka Absolonová
 • Mgr. Eva Brandejská
 • Mgr. Jan Čanda
 • Mgr. Dagmar Fišlová
 • Ing. Jitka Hadamovská
 • Mgr. Libor Kalivoda
 • Mgr. Jana Kofroňová
 • Mgr. Hana Sladovníková
 • Mgr. Jaroslav Tesař